M&S Elektro Třinec, s.r.o.
ul. Míru 281
739 70 Třinec
(směr hlavní brána TŽ, a.s.)
Tomáš Mazoch +420 603 520 639
Milan Samiec +420 603 525 204
Tel.: +420 558 534 515
+420 558 341 008
Fax: +420 558 534 515

Politika jakosti

  • Základní dlouhodobou strategií naší společnosti je neustálé zvyšování jakosti, s cílem dosáhnout na trhu jméno spolehlivého dodavatele kvalitních výrobků a služeb, schopného optimálně realizovat požadavky zákazníků, předpisů a norem, při nepřetržitém zdokonalování těchto produktů i vlastních procesů.
  • Vedení naší společnosti prioritně usiluje o úplné a  intenzivní zapojení všech zaměstnanců do procesů řízení a zvyšování jakosti.
  • Zájmem společnosti je promítnutí trvalého zvyšování jakosti služeb a produktů do celkové úrovně společnosti, jak v rovině každého zaměstnance, tak i celku ve vlastním příspěvku rozvoje regionu.
  • Našim základním strategickým cílem je spokojenost zákazníka a efektivní využití vynaložených prostředků. Prvotřídní kvalita výroby rozváděčů a elektromontážních prací, které naše společnost provádí je rozhodující prioritou, tak aby výsledek splňoval nejvyšší možnou kvalitu, přijatelnou cenu v co nejkratším termínu.
  • Nezbytností je trvalé zajišťování provozu společnosti z hlediska zdrojů a vybavení, z hlediska dokumentace společnosti, bezpečnosti práce a jiných požadavků, vyplývajících z příslušných legislativních požadavků, tak abychom mohli reagovat na aktuální trendy v oboru své činnosti.


Created by vipweb.cz